Wykryto, że w Twojej przeglądarce jest wyłączona obsługa JavaScript. Aby nasza strona wyświetlała się poprawnie, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w przeglądarce.
Zobacz jak włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce

Rozwiązanie

Gwarantowany czas osuszenia i serwisowania

Gwarantowany okres osuszenia, czyli czas w trakcie którego budynek zostanie osuszony z wilgoci kapilarnej jest zależny od grubości muru i wysokości zawilgocenia i wynosi standardowo 3 lata od chwili wdrożenia systemu. W niektórych specyficznych sytuacjach związanych z bardzo wysokim poziomem zawilgocenia lub bardzo złożoną konstrukcją murów czas osuszenia i związany z tym okres efektywnego nadzoru nad procesem może ulec wydłużeniu o ściśle określony i zdefiniowany w umowie czas. W czasie osuszania, aż do jego faktycznego zakończenia obiekt pozostaje pod opieką i stałym nadzorem firmy AQUAPOL. Monitorujemy proces, aż do momentu osuszenia ścian budynku do stanu wilgotności naturalnej. W ramach umowy oferujemy doradztwo w zakresie prac związanych z osuszaniem a także zapobieganiem przed zawilgoceniem na skutek ewentualnego pozostawania murów pod wpływem innych źródeł zawilgocenia. Zapewniamy również doradztwo w zakresie prac koniecznych do przeprowadzenia skutecznej renowacji ścian. Kontrola przebiegu osuszania systemem AQUAPOL obejmuje sprawdzenie jego efektywności poprzez obiektywne pomiary i odbywa się podczas serwisów przeprowadzanych po upływie dwunastu i dwudziestu czterech miesięcy od wdrożenia systemu, oraz sprawdzenie końcowego efektu i potwierdzenie uzyskania deklarowanego efektu w momencie faktycznego zakończenia procesu.

Prowadzone podczas wdrożenia oraz opieki serwisowej badania techniczne sprowadzają się do następujących działań:
• Kompleksowe określenie źródeł i rodzajów wilgoci wpływających na stan ogólnego zawilgocenia obiektu oraz założenia właściwej renowacji (wilgoć kapilarna, sorpcyjna, kondensacyjna, higroskopijna, wnikająca bocznie, rozpryskowa, parcie hydrostatyczne).
• Analiza stanu technicznego budynku pod względem zawilgocenia, opis funkcjonujących oraz wymaganych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i systemu odprowadzenia wód deszczowych.
• Badanie stanu zawilgocenia murów metodą in situ (metodą wagowo suszarkową) w wybranych profilach pomiarowych, wg procedur stanowiących podstawę metody Daar i pomocniczym stosowaniu ÖNORM B335-1.
• Badanie stanu wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach budynku.
• Wyznaczanie punktu rosy przegród, sprawdzenie sprawności i rzeczywistej przepustowości istniejącej wentylacji grawitacyjnej, w celu oszacowania ryzyka powstawania zawilgocenia kondensacyjnego.
• Badanie ilościowe i pół jakościowe soli (w zakresie: chlorki, siarczany, azotany).
• Badanie zjawisk elektrochemicznych pod kątem właściwego dobrania materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych (mur i wyprawa tynkarska):
• Badanie potencjału poziomego i pionowego muru i tynku.
• Badanie pH muru i tynku.
• Badania przestrzeni (kawerny, mur szczelinowy) muru i osłon z wykorzystaniem endoskopu budowlanego.

Wskazany zakres badań proponujemy również jako usługę niezależną dla grona inwestorów i innych uczestników procesów inwestycyjnych, dla których w praktyce ma ona znaczenie zasadnicze w zakresie kompleksowego podejścia do opieki i renowacji obiektów budowlanych. W zakresie problematyki ochrony przed zawilgoceniem służymy również wsparciem i doradztwem specjalistycznym na rzecz projektantów.

NIEODPŁATNA POMOC SPECJALISTY

Centrala Aquapol

Generalne Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Żeromskiego 12
58-160 Świebodzice
woj. dolnośląskie

Sekretariat

74 664 71 30 lub 74 854 58 91
74 664 71 31
aquapol@aquapol.pl

Województwo zachodniopomorskie: AQUAPOL POLSKA CPV
Generalne Przedstawicielstwo w Polsce
Ul. Żeromskiego 12
58-160 Świebodzice
Tel. 74 664 71 30
Tel. 74 854 58 91
Fax 74 664 71 31
www.aquapol.pl

Bezpłatna infolinia dostępna jest pod numerem: 800 808 828

Obsługa Klienta

Tomasz Kulig
tomasz.kulig@aquapol.pl

Jacek Wernecki
jacek.wernecki@aquapol.pl

Szef Sprzedaży

Józef Malinowski
jozef.malinowski@aquapol.pl

Dział Techniczny

Aleksander Orłowski
aleksander.orlowski@aquapol.pl

Dział Organizacyjno - prawny

Andrzej Lasocki
alasocki@aquapol.pl

Koordynator Działu Technicznego i Handlowego

Aneta Dobosz
aneta.dobosz@aquapol.pl

Tutaj jesteśmy