Wykryto, że w Twojej przeglądarce jest wyłączona obsługa JavaScript. Aby nasza strona wyświetlała się poprawnie, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w przeglądarce.
Zobacz jak włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce

Blog
|

Iniekcja – warunki i możliwości zastosowania w celu odtworzenia poziomej izolacji w odniesieniu do systemu osuszania murów Aquapol

Hydroizolacje stosuje się praktycznie w każdym budynku, aby chronić jego elementy przed zawilgoceniem i destrukcyjnymi skutkami wynikającymi z działania wody na materiały budowlane. Przy niewłaściwym doborze materiałów i technologii izolacyjnych, a przede wszystkim przy niefachowym przeprowadzeniu prac wykonawczych, powstające szkody w budynku zmniejszają jego wartość a nawet uniemożliwiają użytkowanie budynku lub części jego pomieszczeń.

SKONTAKTUJ SIĘ

Prace naprawcze, uszczelniające lub wymiana izolacji na nowe to często trudne, kłopotliwe i kosztowne zagadnienia projektowe i wykonawcze, zwłaszcza kiedy rozważamy sytuację obiektu starszego, zatem złożonego pod kątem układu konstrukcyjnego i struktury murów.

Celem tego opracowania jest porównanie bezinwazyjnego Systemu osuszania murów Aquapol zapewniającego jednocześnie ochronę budynku przez wytworzenie skutecznej funkcji izolacji poziomej i iniekcji chemicznej, jako techniki pozwalającej na odtworzenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w odniesieniu do konkretnej sytuacji omawianego budynku.

Iniekcja a system Aquapol

Iniekcja chemiczna: jest jedną z metod wykonania izolacji wtórnej poziomej. Celem tej technologii jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru o normalnej (naturalnej) wilgotności. Należy pamiętać jednak, że okres ten nie jest określony, ponieważ jedynym sposobem na usunięcie wilgoci z przegrody w takiej sytuacji jest dyfuzja przez powierzchnie boczne ściany. W przypadku grubych (90cm) murów o mieszanej i niejednorodnej konstrukcji proces ten jest trudny do przeprowadzenia. Powodować on będzie ponadto transport soli rozpuszczonych w zawieszonej wodzie w zewnętrzne strefy muru. Proces ten będzie miał ogromny wpływ na degradację wypraw tynkarskich podczas całego okresu odparowywania.

System Aquapol: Podobnie jak iniekcja zapewnia ochronę obiektu przed działaniem wilgoci co potwierdzane jest każdorazowo badaniami serwisowymi wykonywanymi przez Technika AQUAPOL. Różnica pomiędzy jedną a drugą technologią jest taka, że System Aquapol dodatkowo aktywnie osusza mur poprzez grawitacyjne wyprowadzenie wilgoci z murów. Działanie to również potwierdziły w/w badania. Efekt takiego działania jest taki, że wraz z wilgocią z przegród w dużej części usuwane są sole rozpuszczalne w wodzie, co ma niebagatelny wpływ na trwałość planowanych w przyszłości prac remontowych.

Iniekcja chemiczna: Wymaga wykonania w obiekcie szeregu odwiertów jedno lub dwurzędowo, a w przypadku grubości murów powyżej 60 cm odwierty te powinny być wykonywane z obu stron przegrody. Prace te muszą być wykonywane z ogromną kulturą wykonawczą, ponieważ każda odchyłka od rozmieszczenia, kąta natarcia i głębokości wykonywanych nawiertów może powodować, iż całość prac będzie nieskuteczna. Rodzaj iniekcji, a więc rozmieszczenie otworów, wybór technologii i środka iniekcyjnego uwarunkowany jest wcześniejszym przeprowadzeniem badania nasiąkliwości murów oraz ścisłym przestrzeganiem instrukcji WTA. W przypadku każdego omawianego obiektu badanie takie powinno obejmować każdy rodzaj przegrody, w której będzie wprowadzany środek iniekcyjny.

System Aquapol: nie jest obarczony tak ogromną ingerencją w mur, dzięki czemu może być wprowadzony w każdym momencie funkcjonowania budynku i nie wymaga ponoszenia przez jego Właściciela dodatkowych kosztów i nakładów pracy.

Iniekcja chemiczna: jak nadmieniłem wcześniej, technologia ta wymaga wykonania rzędowych otworów w murach omawianego obiektu. W przypadku gdy mamy do czynienia z budynkiem o złożonej konstrukcji, gdzie obrys ścian piwnicznych bardzo często nie pokrywa się z obrysem ścian parteru, a ponadto bywają tam przypadki (w wyniku niewłaściwej eksploatacji, bądź niewłaściwie wykonanych prac remontowych) naruszenia statyki budynku. Wprowadzanie w takim układzie dodatkowych (rzędowych) otworów jeśli nie na wszystkich to na większości przegród może być powodem dalszej degradacji układu nośnego budynku.

System Aquapol: w żaden sposób nie narusza układu statycznego budynku, poza tym jednocześnie działa na wszystkie ściany obiektu osuszając je i zabezpieczając przeciwwilgociowo wytwarzając skuteczną funkcje izolacji poziomej. Zadania te spełniane są bez względu na materiał użyty do budowy obiektu, jego układ statyczny oraz funkcję.

Iniekcja chemiczna: wykonywana w niejednorodnym murze niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo braku skuteczności. Nie dlatego, że technologia posiada takie znamiona, lecz zastosowana w tego rodzaju przegrodach gdzie zastosowano niejednolity materiał taki jak np.: kamienny i różnego rodzaju cegły, nie pozwala na równy rozkład iniektu w zabezpieczanym murze.
Wszystkie zalecenia określające warunki w jakich mogą być wprowadzone i pod jakim rygorem techniki iniekcyjnego wytwarzania poziomych przepon przeciwwilgociowych, szczegółowo określone są przez instrukcje WTA stanowiącą podstawę do wyboru technik renowacyjnych i zabezpieczających. Jednak podstawową różnicą pomiędzy omawianymi technologiami jest to, że nawet w przypadku poprawnego doboru technologii oraz należytemu wykonawstwu w przypadku iniekcji osiągniemy tylko jeden cel – zabezpieczenia budynku przed wilgocią kapilarną. Wilgoć jaka pozostała oraz została wprowadzana do przegród innymi drogami pozostaje w nich, a jedynym sposobem ich usunięcia jest odparowanie.

System Aquapol: system realizuje dwie funkcje – aktywnego osuszania murów, a także wytworzenia skutecznej funkcji izolacji poziomej. Efektem tego jest poprawny a zarazem przyspieszony przebieg procesu osuszania.

Iniekcja chemiczna: Krótki okres gwarancji na trwałość przepony iniekcyjnej jest związany z jej degradacją postępującą w czasie. Prace badawcze nad nowymi iniektami trwają cały
czas- dowodzi to ograniczonej skuteczności obecnych na rynku preparatów.

System Aquapol: Klient otrzymuje gwarancję dotyczącą wyeliminowania wilgoci kapilarnej i utrzymania stanu powietrzno- suchego (wilgotności naturalnej) przez 20 lat od wdrożenia systemu. Jest to gwarancja uzyskania i utrzymania zamierzonego efektu, a nie działania urządzenia. Niespotykany na rynku usług budowlanych tak długi okres gwarancji jest związany z pewnością producenta, co do oferowanego produktu.

Iniekcja a system Aquapol

Wypełnij formularz kontaktowy

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a nasz Konsultant skontaktuję się z Tobą w celu umówienia dogodnego dla Ciebie terminu, w którym dokona nieodpłatnego badania zawilgocenia wskazanego obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się czy przyczyną problemu zawilgocenia budynku jest zjawisko podciągania kapilarnego.

Akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu
(przeczytaj o tym jak będą przetwarzane Twoje dane)

Nieodpłatna pomoc specjalisty!

Nie jesteś pewien usługi? Wystarczy, że zadzwonisz i porozmawiasz ze specjalistą (tel. 800 808 828) albo zostawisz wiadomość - oddzwonimy!

SKONTAKTUJ SIĘ

Tutaj jesteśmy

NIEODPŁATNA POMOC SPECJALISTY

Centrala Aquapol

Generalne Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Żeromskiego 12
58-160 Świebodzice
woj. dolnośląskie

Sekretariat

74 664 71 30 lub 74 854 58 91
74 664 71 31
aquapol@aquapol.pl

Województwo zachodniopomorskie: AQUAPOL POLSKA CPV
Generalne Przedstawicielstwo w Polsce
Ul. Żeromskiego 12
58-160 Świebodzice
Tel. 74 664 71 30
Tel. 74 854 58 91
Fax 74 664 71 31
www.aquapol.pl

Obsługa Klienta

Tomasz Kulig
tomasz.kulig@aquapol.pl

Jacek Wernecki
jacek.wernecki@aquapol.pl

Szef Sprzedaży

Józef Malinowski
jozef.malinowski@aquapol.pl

Dział Techniczny

Aleksander Orłowski
aleksander.orlowski@aquapol.pl

Dział Organizacyjno - prawny

Andrzej Lasocki
alasocki@aquapol.pl

Koordynator Działu Technicznego i Handlowego

Aneta Dobosz
aneta.dobosz@aquapol.pl