• A

  Wybierz wiek budynku:

  Poniżej 30 lat
   lub 
  Powyżej 30 lat
  &nbps;
  B

  Jaki budynek chcesz osuszyć?

  Dom jednorodzinny
  Dom jednorodzinny
  Dom wielorodzinny
  Dom wielorodzinny
  Inny
  &nbps;
  C

  Czy budynek posiada piwnicę?

  Tak
  Nie
  &nbps;
  D

  Skontaktujemy się z Tobą

  Pola oznaczone * są obowiązkowe
   
   
   
    • Gwarantowany czas osuszenia
  i serwisowania

  Gwarantowany okres osuszenia, czyli czas w trakcie którego budynek zostanie osuszony z wilgoci kapilarnej jest zależny od grubości muru i wysokości zawilgocenia i wynosi standardowo 3 lata od chwili wdrożenia systemu. W niektórych specyficznych sytuacjach związanych z bardzo wysokim poziomem zawilgocenia lub bardzo złożoną konstrukcją murów czas osuszenia i związany z tym okres efektywnego nadzoru nad procesem może ulec wydłużeniu o ściśle określony i zdefiniowany w umowie czas. W czasie osuszania, aż do jego faktycznego zakończenia obiekt pozostaje pod opieką i stałym nadzorem firmy AQUAPOL. Monitorujemy proces, aż do momentu osuszenia ścian budynku do stanu wilgotności naturalnej. W ramach umowy oferujemy doradztwo w zakresie prac związanych z osuszaniem a także zapobieganiem przed zawilgoceniem na skutek ewentualnego pozostawania murów pod wpływem innych źródeł zawilgocenia. Zapewniamy również doradztwo w zakresie prac koniecznych do przeprowadzenia skutecznej renowacji ścian. Kontrola przebiegu osuszania systemem AQUAPOL obejmuje sprawdzenie jego efektywności poprzez obiektywne pomiary i odbywa się podczas serwisów przeprowadzanych po upływie dwunastu i dwudziestu czterech miesięcy od wdrożenia systemu, oraz sprawdzenie końcowego efektu i potwierdzenie uzyskania deklarowanego efektu w momencie faktycznego zakończenia procesu.

  Prowadzone podczas wdrożenia oraz opieki serwisowej badania techniczne sprowadzają się do następujących działań:
  • Kompleksowe określenie źródeł i rodzajów wilgoci wpływających na stan ogólnego zawilgocenia obiektu oraz założenia właściwej renowacji (wilgoć kapilarna, sorpcyjna, kondensacyjna, higroskopijna, wnikająca bocznie, rozpryskowa, parcie hydrostatyczne).
  • Analiza stanu technicznego budynku pod względem zawilgocenia, opis funkcjonujących oraz wymaganych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i systemu odprowadzenia wód deszczowych.
  • Badanie stanu zawilgocenia murów metodą in situ (metodą wagowo suszarkową) w wybranych profilach pomiarowych, wg procedur stanowiących podstawę metody Daar i pomocniczym stosowaniu ÖNORM B335-1.
  • Badanie stanu wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach budynku.
  • Wyznaczanie punktu rosy przegród, sprawdzenie sprawności i rzeczywistej przepustowości istniejącej wentylacji grawitacyjnej, w celu oszacowania ryzyka powstawania zawilgocenia kondensacyjnego.
  • Badanie ilościowe i pół jakościowe soli (w zakresie: chlorki, siarczany, azotany).
  • Badanie zjawisk elektrochemicznych pod kątem właściwego dobrania materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych (mur i wyprawa tynkarska):
  • Badanie potencjału poziomego i pionowego muru i tynku.
  • Badanie pH muru i tynku.
  • Badania przestrzeni (kawerny, mur szczelinowy) muru i osłon z wykorzystaniem endoskopu budowlanego.

  Wskazany zakres badań proponujemy również jako usługę niezależną dla grona inwestorów i innych uczestników procesów inwestycyjnych, dla których w praktyce ma ona znaczenie zasadnicze w zakresie kompleksowego podejścia do opieki i renowacji obiektów budowlanych. W zakresie problematyki ochrony przed zawilgoceniem służymy również wsparciem i doradztwem specjalistycznym na rzecz projektantów.

 • Zasada działania systemu

  Metoda Aquapol polega na zablokowaniu procesu podciągania kapilarnego w murach obiektów budowlanych poprzez zastosowanie indywidualnie dobranych urządzeń, które przetwarzają pole magnetyczne Ziemi, oddziałując odpowiednio na różnicę potencjałów elektrycznych. Zawilgocony a poprzez to zasolony mur można porównać do ogniwa galwanicznego, w którym strefa fundamentowa posiada potencjał dodatni a górna granica obszaru zawilgocenia muru potencjał ujemny. Elektrolitem jest wypełniająca pory i kapilary woda wraz z rozpuszczonymi w niej solami. Taki występujący przed zastosowaniem systemu AQUAPOL układ, powoduje ruch w górę ładunków elektrycznych i cząsteczek wody wypełniającej kapilary, a w efekcie zawilgacanie muru w obszarze powyżej wnikania wody w strukturę muru.
  Urządzenie Aquapol działa na zawilgocone mury budynku odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym w taki sposób, że zmienia ich niekorzystny potencjał elektryczny, w efekcie czego woda przemieszcza się w dół w kierunku posadowienia budynku. Jednocześnie woda z obniżającej się sukcesywnie strefy zawilgocenia poprzez dyfuzję odparowuje do otoczenia. System Osuszania Murów Aquapol w obiektach budowlanych pełni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcję izolacji poziomej skutecznie blokując efekt kapilarny, po drugie osusza mury do ich właściwego stanu, to jest wilgotności naturalnej czy inaczej poziomu wilgotności sorpcyjnej.

  System Aquapol można zastosować w obiektach budowlanych wykonanych z różnego rodzaju materiałów budowlanych (poza obiektami wykonanymi z drewna) pełniących rożne funkcje użytkowe: mieszkalnych, użyteczności publicznej, sakralnych, służby zdrowia. Ponadto nasz system szczególnie polecany jest w obiektach zabytkowych z uwagi na ich charakter oraz złożoność konstrukcyjną i technologiczną. Szczególnie istotną cechą systemu AQUAPOL w tych przypadkach jest brak w procesie osuszania i zabezpieczenia przed zawilgoceniem kapilarnym standardowych robót budowlanych, z natury ingerujących w oryginalną strukturę budynku. System nie wymaga stosowania środków chemii budowlanej, podcinania murów, wykonywania otworów iniekcyjnych, nie korzysta z sieci energetycznych czy agregatów. Montaż systemu AQUAPOL w żaden sposób nie zakłóca bieżącego użytkowania obiektu. Nie zagraża konstrukcji obiektu, możliwy jest do zastosowania niezależnie od warunków atmosferycznych i pór roku. Urządzenia Aquapol jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduje, że technologia jest ekologiczna – nie prowadzi do ryzyka skażenia chemicznego murów, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w środowisku budynku i nie doprowadza do niebezpieczeństwa przesuszania jego murów.

  Urządzenie AQUAPOL od momentu zainstalowania pozostaje na stałe w obiekcie celem podtrzymywania ciągłości procesu skutecznego niwelowania podciągania kapilarnego, a tym samym spełnia funkcję trwałej izolacji poziomej. Gwarancja skuteczności systemu udzielana przez firmę AQUAPOL POLSKA CPV obejmuje skuteczne działanie systemu przez okres 20 lat od momentu montażu. Takie zapewnienie gwarancyjne zawarte jest wprost w naszej umowie i oznacza dla wszystkich naszych klientów naszą pełną odpowiedzialność, nie tylko za niezawodność techniczną zastosowanych urządzeń, ale za skutek w postaci pełnej ochrony przed zawilgoceniem kapilarnym obiektu z uszkodzoną izolacją poziomą pierwotną lub w ogóle jej pozbawionego.

 • Zawilgocenie kapilarne

  Woda obecna w gruncie wnika w fundamenty budynku, a siła efektu podciągania kapilarnego transportuje ją w górę do momentu zrównoważenia przez ciężar wody. Skutkiem tego zjawiska jest zawilgocenie kapilarne murów zewnętrznych i wewnętrznych budynku, w sytuacji kontaktu tych murów z wilgotnym gruntem i braku właściwej blokady izolacyjnej.

  Kapilarny transport wilgoci dotyczy przede wszystkim ścian piwnic i parteru w sytuacji, gdy wykonano je z tradycyjnych materiałów budowlanych o kapilarno- porowatej strukturze. W materiałach posiadających taką budowę ciecz tworzy na granicy fazy gazowej i ciekłej menisk wklęsły, przy którym powstaje tzw. siła kapilarna. Jej działanie sprawia, że ciecz przemieszcza się w górę do momentu, gdy ciężar jej powstałego słupa zrównoważy siłę kapilarną. W cieńszej rurce (kapilarze) ciecz ją wypełniająca waży mniej, więc pod wpływem siły kapilarnej może wyżej wspiąć się w górę.
  W normalnych warunkach równowaga pomiędzy odparowaniem wody, jej ciężarem a siłą podciągania kapilarnego sprawia, że budynki pozbawione izolacji poziomej podlegają zawilgoceniu kapilarnemu do wysokości około 1,5 m ponad poziomem wnikania wody w mur (np. gruntu).

  Wysokość ta może zmieniać się pod wpływem różnego rodzaju czynników specyficznych (średnica kapilar muru, elektrochemicznych własności tynku, występowania pól elektrycznych i elektromagnetycznych w pobliżu budynku (stacja transformatorowa lub nadajnik radiowy).

  Proces kapilarnego zawilgocenia muru powoduje, jako zjawisko towarzyszące, wprowadzenie znacznej ilości szkodliwych soli, które są na skutek dalszych przemian (głównie krystalizacji) - przyczyną technicznej degradacji murów.


  A. Menisk wklęsły
  B. Menisk wypukły


  menisk-wklesly-wypukly